Holistiskt angreppsätt

Holistiskt angreppsätt – BIZsailing

resultatEn holistisk spelplan tydliggörs där affärsprocesser, informationshantering och organisationen samverkar effektivt med ständig förbättring mot fastställda mål. Affärsmodellen kommer klargöra strategiskt arbetssätt. Mätningsmodellen kommer att klargöra hur man kan mäta och initiera korrigerande åtgärder. Organisationsmodellen kommer att tydliggöra roller och ansvar. Information management (IT) modellen möjliggör en effektiv och ändamålsenlig användning av affärsinformation. Målet är att engagera och öka trivseln, så att alla kan bättre bidra till de gemensamma målen.

 

BIZsailings holistiska angreppsätt, guidar dig genom beprövade instruktioner, ramar, mallar, enkäter och unika tips.

​​

Kontakta oss gärna för att ta reda på hur BIZsailing kan hjälpa dig att tänka i nya banor.

Se hit!

Vill du att vi kontakar dig istället? Fyll i formuläret, vi återkommer inom 24 timmar.
Intresseområde: