Slide background

Är du ute efter att förbättra verksamhetsutvecklingen inom ditt företag?

Tänk i nya banor med BIZsailing!

Vi bedriver konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling baserat på BIZsailing holistiska angreppssätt. Med detta angreppssätt är BIZsailing projektmetod och processorientering utvecklat i syfte att affärsprocesser, informationshantering och organisationen samverkar effektivt med ständig förbättring mot fastställda mål.

De signifikanta förändringarna kommer att resultera i:

- Bättre service och leveranser till kund
- Ökade intäkter
- Reducerade kostnader
- Bättre kvalitet
- Ökad arbetstillfredsställelse

Varför namnet BIZsailing? Svaret är att företags verksamhet -  BIZ - och sailing  har samverkat och utvecklat varandra sedan 3000 f Kr eller tidigare. Med denna långa samverkande utveckling ska vi fånga framtiden ur ett holistiskt perspektiv med målsättning att det leder till succé. I denna anda har vi skapat BIZsailing metafor.

Läs hela metaforen>>

Se hit!

Vill du att vi kontakar dig istället? Fyll i formuläret, vi återkommer inom 24 timmar.
Intresseområde: