Slide background

Är du ute efter att förbättra verksamhetsutvecklingen inom ditt företag?

Tänk i nya banor med BIZsailing!

Vi bedriver konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling baserat på BIZsailing holistiska angreppssätt. Med detta angreppssätt är BIZsailing projektmetod och processorientering utvecklat i syfte att affärsprocesser, informationshantering och organisationen samverkar effektivt med ständig förbättring mot fastställda mål.

De signifikanta förändringarna kommer att resultera i:

– Bättre service och leveranser till kund
– Ökade intäkter
– Reducerade kostnader
– Bättre kvalitet
– Ökad arbetstillfredsställelse

Varför namnet BIZsailing? Svaret är att företags verksamhet –  BIZ – och sailing  har samverkat och utvecklat varandra sedan 3000 f Kr eller tidigare. Med denna långa samverkande utveckling ska vi fånga framtiden ur ett holistiskt perspektiv med målsättning att det leder till succé. I denna anda har vi skapat BIZsailing metafor.

Läs hela metaforen>>

Se hit!

Vill du att vi kontakar dig istället? Fyll i formuläret, vi återkommer inom 24 timmar.
Intresseområde: